Cookies

Uživatel bere na vědomí, že společnost KORUNA PB s.r.o. IČO: 14798638, se sídlem Březnická 390, Příbram IV, 261 01 Příbram („správce“), může zpracovávat soubory cookies, textové soubory zasílané webovými stránkami a ukládané do zařízení uživatele („cookies“), pro účely zajištění základních funkcí fungování internetového obchodu a marketingové účely, a to na základě oprávněného zájmu správce. Jakékoli další cookies nad rámec oprávněného zájmu správce je správce oprávněn zpracovávat, pokud k jejich zpracování uživatel udělí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas.

Souhlas se zpracováním souborů cookies lze udělit v rámci internetového prohlížeče a jeho nastavení. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Za účelem odvolání souhlasu lze soubory cookies pomocí internetového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Cookies budou zpracovávány maximálně po dobu 13 měsíců a může dojít k jejich zpřístupnění zpracovatelům osobních údajů.

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics a Google Adwords, poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics bude používat soubory cookies, udělí-li s jejich zpracováním uživatel souhlas.

Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Společnost Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro správce a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.